Sami Kuhmonen

Digitaalinen Portfolioni

Sähkötekniikka

Opintojen ajoitus

Aloitin opintoni keväällä 2013. Johtuen muutosta ulkomaille jätin nämä opinnot kesken.

Opintosuunnitelma

Tässä opintosuunnitelmani (tutkintovaatimus 240 op)
(keltainen: käynnissä, vihreä: suoritettu)

Nimi Laajuus (op)
Perusopinnot57+6/84
Orientoivat opinnot 3
Orientoiva projekti 3
Tekniikan suomi ja viestintä 3
Työelämän ruotsi 3
Ammatillinen englanti 3
Sähkötekniikan englanti 3
Lineaariset yhtälöryhmät ja vektorit 3
Reaalifunktiot 3
Kompleksiluvut ja kompleksiset yhtälöryhmät 3
Differentiaalilaskenta 3
Integraalilaskenta 3
Integraalimuunnokset 3
Integraalilaskennan sovelluksia 3
Signaalit 3
Mekaniikka 3
Sähkömagnetismi 3
Fysiikan laboratoriotyöt 3
Lämpöoppi ja aaltoliike 3
Sähkömagneettinen induktio ja aalto-optiikka 3
Tasavirtapiirit 6
Vaihtovirtapiirit 3
Sähkövoimatekniikan perusteet 3
Sähkötyöturvallisuus 3
Tietokoneavusteinen suunnittelu 6
Analogiaelektroniikan perusteet 3
Digitaalitekniikan perusteet 3
Ammattiopinnot9+3/39
Analogiaelektroniikka; operaatiovahvistinpiirit 6
Analogiaelektroniikka; transistoripiirit 3
Digitaalitekniikka; sekvenssilogiikka 3
Mikro-ohjaimet ja sulautettujen ohjelmointi 6
Sähkömittaustekniikka 3
Ohjelmoinnin perusteet 6
Sähkömagneettinen yhteensopivuus 3
Radiotekniikka 3
Tietoliikennetekniikka 3
Terveydenhuollon tekniikan perusteet 3
Sulautetut järjestelmät3+9/12
Embedded systems programming 6
Advanced programming 3
FPGA design 3
Lääketieteellinen teknologia12/12
Lääketieteellinen kuvantaminen 6
Sädehoito ja isotooppilääketiede 3
Anestesia-, leikkaussali- ja toimenpideympäristöt 3
Muu terveydenhuollon tekniikka12
Laatu, turvallisuus, standardit ja lainsäädäntö 3
Tutkimus- ja hoitomenetelmät 3
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 3
Kliinisten laboratorioiden menetelmät ja laitteet 3
(jokin muu ammattimoduli)12
Innovaatio-opinnot0+10/10
Innovaatioprojekti 10
Opinnäytetyö15
Opinnäytetyö 15
Harjoittelu30
Työharjoittelu 1 15
Työharjoittelu 2 15
Valinnaiset3/14
Ohjelmoitavat logiikat 3
Suoritettuna81+18/240