Sami Kuhmonen

Digitaalinen Portfolioni

Sähkötekniikka

Opintojen ajoitus

Aloitin opintoni keväällä 2013. Opintosuunnitelmani ei sisällä vielä kaikkia kursseja, koska suunnitelma tarkentuu opintojen edistyessä. Päivitän suunnitelmaani tarpeen mukaan vastaamaan kiinnostuksiani.

Johtuen muutosta ulkomaille jätin nämä opinnot kesken.

Opintosuunnitelma

Tässä opintosuunnitelmani (tutkintovaatimus 240 op)
(keltainen: käynnissä, vihreä: suoritettu)

Nimi Laajuus (op)
Perusopinnot57+6/84
Orientoivat opinnot 3
Orientoiva projekti 3
Tekniikan suomi ja viestintä 3
Työelämän ruotsi 3
Ammatillinen englanti 3
Sähkötekniikan englanti 3
Lineaariset yhtälöryhmät ja vektorit 3
Reaalifunktiot 3
Kompleksiluvut ja kompleksiset yhtälöryhmät 3
Differentiaalilaskenta 3
Integraalilaskenta 3
Integraalimuunnokset 3
Integraalilaskennan sovelluksia 3
Signaalit 3
Mekaniikka 3
Sähkömagnetismi 3
Fysiikan laboratoriotyöt 3
Lämpöoppi ja aaltoliike 3
Sähkömagneettinen induktio ja aalto-optiikka 3
Tasavirtapiirit 6
Vaihtovirtapiirit 3
Sähkövoimatekniikan perusteet 3
Sähkötyöturvallisuus 3
Tietokoneavusteinen suunnittelu 6
Analogiaelektroniikan perusteet 3
Digitaalitekniikan perusteet 3
Ammattiopinnot9+3/39
Analogiaelektroniikka; operaatiovahvistinpiirit 6
Analogiaelektroniikka; transistoripiirit 3
Digitaalitekniikka; sekvenssilogiikka 3
Mikro-ohjaimet ja sulautettujen ohjelmointi 6
Sähkömittaustekniikka 3
Ohjelmoinnin perusteet 6
Sähkömagneettinen yhteensopivuus 3
Radiotekniikka 3
Tietoliikennetekniikka 3
Terveydenhuollon tekniikan perusteet 3
Sulautetut järjestelmät3+9/12
Embedded systems programming 6
Advanced programming 3
FPGA design 3
Lääketieteellinen teknologia12/12
Lääketieteellinen kuvantaminen 6
Sädehoito ja isotooppilääketiede 3
Anestesia-, leikkaussali- ja toimenpideympäristöt 3
Muu terveydenhuollon tekniikka12
Laatu, turvallisuus, standardit ja lainsäädäntö 3
Tutkimus- ja hoitomenetelmät 3
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 3
Kliinisten laboratorioiden menetelmät ja laitteet 3
(jokin muu ammattimoduli)12
Innovaatio-opinnot0+10/10
Innovaatioprojekti 10
Opinnäytetyö15
Opinnäytetyö 15
Harjoittelu30
Työharjoittelu 1 15
Työharjoittelu 2 15
Valinnaiset3/14
Ohjelmoitavat logiikat 3
Suoritettuna81+18/240