Sami Kuhmonen

Digitaalinen Portfolioni

Hyvinvointiteknologia

Opintojen ajoitus

Aloitin opintoni syksyllä 2012. Töiden takia en pystynyt aloittamaan opintojani täysipäiväisesti heti, vaan siirsin hyväksilukujen avulla aloitusta myöhempään syksyyn. Valmistuin keväällä 2017.

Opintosuunnitelma

Tässä summittainen opintosuunnitelmani (tutkintovaatimus 240 op)
(keltainen: käynnissä, vihreä: suoritettu)

Nimi Laajuus (op)
Matematiikka30/24
Funktiot ja kompleksiluvut 3
Vektorit ja matriisit 3
Differentiaalilaskenta 3
Integraalilaskenta 3
Integraalimuunnokset 3
Digitaalisen signaalinkäsittelyn matematiikka 3
Digitaalitekniikan matematiikka 3
Diskreetti matematiikka 3
Todennäköisyys 3
Tilastomatematiikka 3
Fysiikka ja luonnontieteet18/15
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
Sähköoppi 3
Magnetismi 3
Tasavirtapiirit 6
Vaihtovirtapiirit 3
Kieliopinnot15/15
Tekniikan suomi ja viestintä 3
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3
Ammatillinen englanti 3
Hyvinvointiteknologian englanti ja viestintä 3
Työelämän ruotsi 3
Tuotantotalous12/12
Projektinhallinta 3
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3
Teknologiayrityksen johtaminen 3
Johdantoprojekti9/9
Orientoivat opinnot 3
Tietotekniikan perusteet 3
PC:n käyttöönotto 3
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot30/30
UNIX/Linux-peruskurssi 3
Digitaalitekniikka (piirit) 3
Ohjelmoinnin perusteet (Java) 3
Lähiverkot (CCNA 1) 3
Mikroprosessorit 3
Tietokoneen arkkitehtuuri 3
Tiedonhallinnan perusteet 3
Tietoliikenteen perusteet 3
Tietoturvallisuuden perusteet 3
UNIX/Linux-jatkokurssi 3
Ohjelmistotekniikka30/30
Ohjelmoinnin jatko (C) 3
Ammatillisesti suuntaava projekti 6
Ohjelmoinnin jatko (Java) 3
C++-ohjelmointi 3
Olio-ohjelmoinnin jatko 3
Ohjelmistotuotanto 3
Tietokantarakenteet 3
Tietorakenteet ja algoritmit 3
Käyttöjärjestelmät 3
Terveysala ja teknologia15/15
Sosiaali- ja terveysalan perusteet ja palvelujärjestelmät 6
Lääketieteellinen kuvantaminen 6
Sädehoito ja isotooppilääketiede 3
Innovaatio-opinnot10/10
Innovaatioprojekti 10
Terveydenhuollon tietojärjestelmät15
??? 15
Valinnaiset kehittämisopinnot6/5
Teknologiayrittäjyys 3
Ohjelmoitavat logiikat 3
Opinnäytetyö15
Opinnäytetyö 15
Harjoittelu30
Työharjoittelu 1 15
Työharjoittelu 2 15
Valinnaiset25/15
Sähkötyöturvallisuus 3
FPGA Design 3
Tietokoneavusteinen suunnittelu 6
Tietoliikenneverkot 3
Anestesia-, leikkaussali- ja toimenpideympäristöt 3
Elektroniikan komponentit 3
Active Games Erasmus IP 10
Suoritettuna230+6/240