Sami Kuhmonen

Digitaalinen Portfolioni

Industrial IoT

Opintojen ajoitus

Aloitin opintoni syksyllä 2018 etänä Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopist LUTissa. Opintosuunnitelma muuttunee riippuen kurssien sisällöistä ja toteutustavoista. Jouduin ottamaan sivuaineiksi alustavasti liiketoimintaa ja ohjelmistotekniikkaa, koska muuten painotus on sähkötekniikassa ja sen suhteen käytännön vaatimus on valitettavasti aiempi tutkinto alalta.

Opintosuunnitelma

Tässä opintosuunnitelmani (tutkintovaatimus 120 op)
(keltainen: käynnissä, vihreä: suoritettu)

Nimi Laajuus
Ydinopinnot 14/40
Orientoivat Tiede, teknologia ja yhteiskunta 4
Measurement Technology 2
Signaalien digitaalinen käsittely I 4
Johdanto sulautettuihin järjestelmiin 6
Introduction to IoT-Based Systems 4
Energy Efficiency 6
System Engineering Project Work 6
Automation 6
DI-tutkinnon työharjoittelu 2
Syventymisopinnot 4/57
Digital Signal Processing II 4
Wireless Communication Systems 4
Wireless Communication Networks 4
Enabling Energy Internet via Machine-type Communications 4
Embedded System Design 6
Embedded System Programming 5
Diplomityö 30
Sivuopinnot 5/55
Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen - VIBu-yrityssimulaatio 5
Johtamisen ja organisaatioiden perusteet 5
Markkinoinnin ja myynnin perusteet 5
Johdatus taloushallintoon 5
Johdatus yritysjuridiikkaan 5
Liiketoimntaympäristön taloustiede 5
Ohjelmoitava Web 5
Ohjelmistotekniikka 5
Mobiili tietotekniikka 5
Käyttöjärjestelmät 5
Matkalla tiedonlouhintaan 5
Kokonaisuus 23/152