Sami Kuhmonen

Digitaalinen Portfolioni

IT-ala

Osaamisalueeni on hyvin laaja ja sen tarkka esitteleminen on aika vaikeaa. Jos teitä kiinnostaa osaava IT-alan henkilö, ottakaa yhteyttä ja kertokaa minkälaista osaamista tarvitsisitte.

Kykenen ymmärtämään laajoja kokonaisuuksia hyvin ja löytämään asiakkaan tarpeet pinnan alla. Harvoin asiakas osaa heti pukea sanoiksi itse täsmällisiä tarpeitaan, joten tyytyminen "sitä saa mitä tilaa"-malliin on mielestäni väärä tapa. Asiakasta pitää auttaa selvittämään todelliset tarpeet ja löytää näihin oikeat ratkaisumallit.

Alustat

Pääasiallisesti toteutan sovelluksia C#/.NET-ympäristössä ja siinä osaamiseni on luonnollisesti vahvin. Kielivalikoimiini kuuluu sujuvina myös muun muassa C, C++, PHP, Java ja x86-konekieli. Tulen toimeen myös Pythonin, Perlin ja joskus COBOLinkin kanssa. Alustoista tuttuja ovat mm. Windows, Linux, Solaris, Symbian, Windows Phone, iOS ja Android.

Lääketieteelliset sovellukset

Toimin viisi vuotta toteuttamassa arkkitehtuurisuunnittelua sekä ohjelmistokehitystä Thermo Fisher Scientific oy:lle. Toteutin ohjelmistoon useita laiteohjausmoduleja, laskentaa, raportointia (mukaanlukien XLS- ja PDF-formaattien tuottokomponentit) ja optimoin järjestelmää rajusti. Kyseisessä ohjelmiston laajuus koodirivitasolla oli 300 000 ja kokonaisuuden hallinta oli vastuullani. Järjestelmä on toteutettu C#/.NET-alustalla ja SQL Server toimi tietovarastona.

Olen tutkinut ja toteuttanut tilavuusmallinnusohjelmistoja 90-luvun puolivälistä alkaen. Eräs ohjelmistoni oli esillä Heurekan näyttelyssä ja kiersi myöhemmin ympäri maailmaa. Tällä sovelluksella pystyi tutkimaan Visible Human Projectin tuottamaa värikuva-aineistoa ihmisen päästä ja tutustumaan rakenteisiin niin ihon päällä kuin allakin. Järjestelmä oli erittäin optimoitu ja toteutettu x86-konekielellä pyörien jouhevasti Pentium 100 MHz tietokoneella.

Ylläpito

Olen toiminut niin omassa yrityksessäni kuin muissakin ylläpitäjänä sekä Windows- että Linux-alustoilla. Ylläpidettävänäni on ollut niin Apache, sendmail, Exchange, IIS, SharePoint, Dynamics CRM, SQL Server, PostgreSQL kuin monet räätälöidyt järjestelmätkin. Olen hankkinut hyvin laajan kokemus- ja osaamispohjan, jota ei monilla ole, enkä ole tyytynyt vain pintaraapaisuihin. Tästä on ollut runsaasti hyötyä myös sovelluskehityspuolella.

Paikkatietosovellukset

Olen tutkinut ja kehittänyt paikkatietosovelluksia jo pitkään. Toteuttamiani järjestelmiä on ollut S60-, J2ME-, iOS- ja web-alustoilla. Näissä on ollut itsetoteutettu karttajärjestelmä jonka lähdemateriaalina on käytetty mm. Digiroad-materiaalia. Myöskin reitinhaku, palveluhaut, reaaliaikaiset seurannat jne löytyvät toteutusten joukosta.

Web

Olen toteuttanut laajoja järjestelmiä aikoinaan PHP:llä ja sittemmin siirtynyt ASP.NETin käyttäjäksi. Henkilökohtaisesti en mieluusti toimi PHP:n kanssa johtuen sen monista puutteista ja jatkuvista tietoturvaongelmista. ASP.NETin kanssa voin keskittyä oikeaan ohjelmistokehitykseen, tiedän että sovellukset pyörivät tehokkaasti eikä minun tarvitse käyttää aikaani kymmenien eri palikoiden yhteensovittamiseksi.

Toteuttamiani projekteja

Technobabble

Muuta


Oman tilavuusmallinnusohjelmistoni tuotantoa 90-luvulta