Sami Kuhmonen

Digitaalinen Portfolioni

Radiografia ja sädehoito

yleistä | harjoittelut | työkokemus

Yleistä

Olen ollut kiinnostunut lääketieteestä ja hoitotyöstä jo pitkään. Ensimmäisen kerran harkitsin hoitoalalle hakeutumista jo 90-luvun alkupuolella. Tällöin kuitenkin IT-ala vei voiton. 2000-luvun alussa harkitsin myös lääketieteelliseen hakeutumista, mutta vieläkin IT-ala houkutti enemmän. Vuonna 2009 vihdoinkin hain Metropoliaan röntgenhoitajan koulutusohjelmaan ja pääsin syksyllä opiskelemaan erittäin mielenkiintoista yhdistelmää hoitotiedettä, tekniikkaa ja lääketiedettä.

Opintojen ajoitus

Keväällä 2011 ylitin 140 opintopisteen rajan ja pystyin hakemaan sijaisuutta röntgenhoitajana. Valmistuin elokuussa 2012 236,5 opintopisteellä.

Opinnäytetyöni röntgenhoitajaopiskelijoiden stressistä ja selviytymismekanismeista on esitetty marraskuussa 2010. Tein aiheesta tutkimuksen ja esitelmän Metropolian turvallisuuspäiville ja opettajien mielestä tästä aiheesta kannatti jatkaa pitemmällekin.

Huomionarvoista

Psykologian kurssilla harjoitustyönä oli kirjoittaa aiheeseen liittyvästä tekstistä essee ja koska olin lukenut Patrick Wallin loistavan kirjan Kivun anatomia, päädyin kirjoittamaan plasebo-efektistä kivun hoidossa. Sain tekstistä erityismaininnan ja pyynnön käyttää työtä opetuksessa.

Placebo-efekti kivun hoidossa [pdf]

Harjoittelut

Malmin sairaala, tutustumisjakso (2009/11, viikko)

Tutustuin osaston toimintaan ilmoittautumisesta ja toimistotöistä alkaen pääpainon ollen natiivikuvantamisessa, tietokonetomografiassa ja ultraäänitutkimuksissa. Pääsin seuraamaan myös radiologin sanelua otetuista natiivi- ja TT-kuvista.

Natiivipuolella seurasin useita erilaisia kuvantamistapahtumia lantion läpiampumisesta kantaluun kuvaamiseen. Opettelin myös Canonin suoradigilaitteen ohjausta sekä potilaiden tietojen kirjaamista sairaalan tietojärjestelmään.

Tietokonetomografiassa seurasin potilaiden asemointia erilaisissa tutkimuksissa. Avustin potilaiden siirroissa ja myös osittain kuljetuksissa.

Ultraäänessä tutustuin perustutkimuksiin, joita pääasiassa olivat jalkojen ja kaulan verisuonitutkimukset sekä vatsan alueen tutkimukset. Toimenpiteissä seurasin muun muassa pleurapunktiota ja näytteenottoa sekä kestokatetrin laittoa vatsanpeitteiden läpi.

Toimin kaikissa pisteissä myös mukana potilaiden avustamisessa sekä opastamisessa.

Meilahden sairaala, sydäntutkimusosasto / kardiologian poliklinikka / päivystyspoliklinikka (2010/5, kolmen viikon perushoitoharjoittelu)

Suoritin hoitotyön harjoittelujakson Meilahden sairaalassa sydäntutkimusosaston seurantaosastolla, kardiologian poliklinikalla sekä päivystyspoliklinikalla.

Sydäntutkimusosastolla osallistuin potilaiden hoitoon kokonaisvaltaisesti: vastaanotin potilaita, valmistelin heitä tuleviin tutkimuksiin sekä hoidin tutkimusten jälkeen ja opastin ohjauksen mukaan toiminnassa kotiutumisen jälkeen. Seurasin myös tutkimuksia, mm. koronaarien angiografioita sekä elektrofysiologisen tutkimuksen.

Kardiologian poliklinikalla tutustuin osaston toimintaan ja oli päivittäin eri huoneissa. Tutustuin tarkemmin potilasohjaukseen niin kardioversioiden, tahdistinten, angiografioiden, Holter-tutkimusten kuin rasitus-EKGiden osalta. Pääsin myös mukaan seuraamaan kardioversiota.

Päivystyspoliklinikalla vietin ensin päivän neurologisella osastolla auttaen potilaiden vastaanotossa ottaen perusvitaaleja kuten verenpaineet, EKG jne. Toisen päivän olin vastaavan hoitajan mukana vastaanottamassa potilaita sekä liuotushoitokandidaatteja. Kolmantena päivänä olin valvontaosastolla, jossa opin lisää päivystyspotilaiden hoidosta.

HUS-Röntgen Myyrmäki, natiiviröntgenkuvantaminen (syksy 2010, 8 viikkoa)

Harjoittelun tarkoituksena oli opetella natiivikuvantamisen peruskuvat ja terveysasemaröntgentyöskentelyä. Harjoittelu sujui erittäin hyvin ja pääsin harjaannuttamaan taitojani käytännössä yli viidensadan tutkimuksen verran.

Suurimmat kuvausmäärät olivat thorax- ja ortopantomografiakuvaamisessa, mutta sain opeteltua käytännössä kaikki normaalit luuston kuvaukset jakson aikana. Jakso vahvisti hyvin koulussa opittua teoriaa ja terveyskeskuksen puitteet mahdollistivat monipuoliset tutkimukset sekä laajan potilasaineiston.

Syöpätautien klinikka (kevät 2011, 6 viikkoa)

Toimin pään alueen syöpiä hoitavalla koneella tutustuen myös muiden alueiden hoitoihin. Opin sädehoidon työn käytännössä niin potilasohjauksen kuin laitteidenkin osalta.

Työ oli hyvin mielenkiintoista ja vahvisti koulussa opittua teoriapohjaa sekä tarjosi paljon uuttakin tietoa. Harjoittelussa tehtiin myös annossuunnittelutehtävä, jossa arvioitiin potilaalle tehtyä hoitosuunnitelmaa sekä oma potilas -tehtävä, jossa seurattiin yhden potilaan kulkua hoidossa.

Jorvin sairaala (kevät 2012, 4 viikkoa)

Toimin tietokonetomografiassa sekä potilashoitajana että suoritin natiivitutkimuksia. Pääpaino suorituksen osalta oli pään, keuhkojen ja vartalon natiivikuvauksissa, potilashoitajana toimin kaikissa vastaan tulleissa tutkimuksissa. Kerroin potilaille tutkimuksen kulusta, jatkohoito-ohjeista ja suoritin asettelun. Tässä harjoittelussa varjoaineiden käyttö tai kanylointi ei ollut sallittu, mutta kanyylien poistoa sain suorittaa ja seurasin varjoaineiden käyttöä.

Tutustuin myös läpivalaisu- sekä ultraäänitoimenpiteisiin muutaman päivän ajan.

Syöpätautien klinikka (kevät 2012, 4 viikkoa)

Suoritin neljän viikon syventävän jakson simuloinnissa. Suoritin kaikkia röntgenhoitajien tehtäviä osastolla, mukaanlukien TT-kuvaukset, suunnitteluohjelmiston perustoiminnot, isosentrien asetus NRO- ja prostatahoidoissa ja potilaiden ohjaus.

Vantaan Magneetti (kevät-kesä 2012, 6+6 viikkoa)

Suoritin harjoittelun magneettikuvauksessa. Sain laajan kuvan erilaisista kuvauksista ja magneettihoitajan työstä. Tämä oli ensimmäinen harjoitteluni yksityisellä puolella, joten opin myös sen ominaispiirteitä.

Suoritin myös viimeisen harjoittelun magneettihoitajana syventäen osaamistani magneettikuvauksissa kesätöiden ohessa. Työni kesti pitempään kuin kuuden viikon harjoittelu, joten sain huomattavasti laajemman kokemuksen kuin mitä pelkän harjoittelun aikana olisi ollut mahdollista.

Pääosa kuvauksista oli luonnollisesti pään, lannerangan, polvien ja olkapäiden kuvauksia, mutta pääsin tekemään myös laajalti muita kuvauksia. Opettelin käytännössä kuvaukset kaikkialta vartalosta sekä natiiveina että varjoaineella.

Vantaan Magneetissa tehdään myös kaularangan dynaamisia kuvauksia, joilla saadaan tarkempaa tietoa esimerkiksi retkahdusvammojen aiheuttamista ongelmista kaularangan alueella. Näitä kuvauksia ei tehdä kovinkaan monessa paikassa ja vaativat monialaista yhteistyötä fysioterapeutin, radiologin ja röntgenhoitajan välillä. Toteutin työni aikana useita dynaamisia kuvauksia.

Työkokemus

Töölön sairaala, natiivikuvantaminen (kesä 2011)

Työskentelin Töölön sairaalassa natiivikuvantamisessa kuvaten potilaita sekä ennen että jälkeen leikkausten. Potilaiden taso vaihteli kotoa tulevista pienistä varvasmurtumista aina neurologisella teho-osastolla oleviin osastokuvauksiin. Työssä opin eron normaalin diagnostisen kuvantamisen ja post-op-kuvausten välillä, lisää ortopediaa ja traumatologiaa sekä potilaiden auttamista ja siirtämistä.

Vantaan Magneetti (toukokuu-lokakuu 2012)

Työskentelin magneettihoitajana suorittaen monipuolisesti kuvauksia koko vartalon alueelta sekä natiivina että varjoainetehosteisina. Erikoisuutena suoritin myös kaularangan dynaamisia kuvauksia, joita ei tehdä Suomessa muualla.

Työhöni kuului myös toimistotyöt, ajanvaraus ja kaikenlaiset asiakaspalvelutilanteet.

Opintosuunnitelma

Tässä opintosuunnitelmani (tutkintovaatimus 210 op)

Nimi Laajuus (op)
Tieto-, viestintä- ja automaatiotekniikka
Tietotekniikan perusteet 3
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
Työelämän ruotsi 3
Ammatillinen englanti 3
Hoitaminen
Asiakas, hoitaja ja hoitoympäristö 6
Terveystieteiden perusteet 3
Kliininen hoitotoiminta 1 3
Kliininen hoitotoiminta 2 3
Kliinisen hoitotoiminnan harjoittelu 4
Radiografia- ja sädehoitotyön oppimista tukevat opinnot
Anatomia ja fysiologia 3
Topografinen anatomia 3
Matematiikka ja fysiikka 3
Kliininen fysiikka ja laiteoppi 3
Sisätaudit 1
Kirurgia 1
Säteilybiologia 1
Radiologia 1 1
Radiologia 2 1
Radiologia 3 1
Ortopedia 1
Traumatologia 1
Onkologia 1
Farmakologia 1
Radiografiatyö
Röntgentutkimukset 4
Ultraääni- ja isotooppitutkimukset ja toimenpiteet 4
Röntgentutkimukset ja toimenpiteet 1 4
Röntgentutkimukset ja toimenpiteet 2 4
Magneettitutkimukset ja toimenpiteet 3
Radiografiatyön harjoittelu 1 6
Radiografiatyön harjoittelu 2 9
Radiografiatyön harjoittelu 3 7
Radiografiatyön harjoittelu 4 7
Radiografiatyön harjoittelu 5 6
Radiografiatyön harjoittelu 6 5
Sädehoitotyö
Sädehoito 6
Sädehoitotyön harjoittelu 7
Säteilyturvallisuus
Säteilyturvallisuus 1 4
Säteilyturvallisuus 2 4
Säteilyturvallisuuden harjoittelu 1 6
Säteilyturvallisuuden harjoittelu 2 6
Tutkimus- ja kehittäminen
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön perusta 3
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4
Opinnäytetyön toteutus 5
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3
Innovaatioprojekti 10
Urakehittyminen
Orientoivat opinnot 3
Asiantuntijuuden kehittyminen 3
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3
Johtaminen ja laadunhallintaosaaminen 3
Asiantuntijuuden kehittymisen harjoittelu 1 3
Laadunhallintaosaamisen harjoittelu 9
Vapaasti valittavat opinnot (max 10 op)
Solubiologia ja perimä 5
Palpaatiotaidot 3
EKG ja spirometria 3
Lastentaudit 1
Psykiatria 1
Anestesiologia 1
Hoitotieteen perusteet 3
Introduction to Cryptography 3
Digital Signal Processing 3
International Communication 3
Image Processing with MATLAB 3
Kesätyö alan töissä 7,5
Yhteensä 210 + 26,5